40. KIKU SUSHI (Vegetarisch)

12,80

Category:

Description

(4 Nigiri, 4 Futo)